Krajowy Ośrodek Salmonella
 Gdański Uniwersytet Medyczny
 Katedra Mikrobiologii
Wybierz język:                             Dziś jest:  22 stycznia 2022 

 

Badania usługowe

 • Badania biochemiczne i serologiczne trudnych do identyfikacji szczepów Salmonella izolowanych na terenie całego kraju i przysyłanych do KOS przez stacje sa-nitarno-epidemiologiczne, zakłady higieny weterynaryjnej, laboratoria przyszpitalne oraz inne laboratoria zajmujące się diagnostyką pałeczek Salmonella .
   
 • Badania typów serologicznych pałeczek Salmonella, które pojawiają się w kraju po raz pierwszy, w oparciu o współpracę z WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella, działajšcym w Instytucie Pasteur’a (Paryż, Francja). W latach 2008-2012 rozpoznano w Polsce około 30 „nowych” serowarów Salmonella.
   
 • Typowanie bakteriofagowe 5 serowarów Salmonella: Salmonella Typhi (zestawem 105 fagów), Salmonella Paratyphi A (zestawem 6 fagów), Salmonella Paratyphi B (zestawem 20 fagów), Salmonella Typhimurium (zestawem 35 fagów) oraz Salmonella Enteritidis (zestawem 8 fagów). Typowanie bakteriofagowe prowadzone jest w oparciu o współpracę z WHO Collaborating Centre for Phage Typing and Resistance of Enterobacteria (Londyn, Anglia) i stanowi doskonałą metodę pomocniczą w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych
   
 • Kontrola surowic do diagnostyki bakterii Salmonella produkowanych przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek „BIOMED” w Krakowie (pismo MZiOS nr ZN.456-1/62/79 z dnia 20 lutego 1979 roku).
   
 • Konsultacje oraz szkolenia z zakresu diagnostyki biochemicznej, serologicznej i typowania bakteriofagowego bakterii z rodzaju Salmonella.