Chose language:                               Date:  25 July 2021 
 
Publications
 
 
 

[2012]

 1. Dera-Tomaszewska B., Salmonella serovars isolated for the first time in Poland, 1995-2007, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2012, 25(3):294-303.
   
 

[2011]

 1. Dera-Tomaszewska B., Kozłowski A., Statystyczna analiza trendu zakażeń Salmonella u ludzi w Polsce w latach 1995 - 2007, Przegl. Epidemiol. 2011, 65: 353-361.
   
 2. Kumirska J., Dziadziuszko H., Czerwicka M., Lubecka E.A., Kunikowska D., Siedlecka E.M., Stepnowski P., Heterogeneous structure of O-antigenic part of lipopolysaccharide of Salmonella telaviv (Serogroup O:28) containing 3-acetamido-3,6-dideoxy-D- glucopyranose, Biochemistry (Moscow) 2011, 76(7): 780-790.
   
 3. Galikowska E., Kunikowska D., Tokarska-Pietrzak E., Dziadziuszko H., Łoś J.M., Golec P., Wegrzyn G., Łoś M., Specific detection of Salmonella enterica and Escherichia coli strains by using ELISA with bacteriophages as recognition agents , Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2011 [in press].
   
 4. Dera-Tomaszewska B., Metody typowania bakterii Salmonella, Medycyna Wet. 2011, 67(3): 162-167.
   
 5. Dera-Tomaszewska B., Na wyspach Salmonella. Czternaście wysp patogenności bakterii z rodzaju Salmonella, Post. Mikrobiol. 2011, 50(1): 51-58.
   
 

[2010]

 1. Czerwicka M., Forsythe S.J., Bychowska A., Dziadziuszko H., Kunikowska D., Stepnowski P., Kaczyński Z., Structure of the O-polysaccharide isolated from Cronobacter sakazakii 767, Carbohydr Res. 2010, 345(7): 908-913.
   
 

[2009]

 1. Kwitniewski M., Jankowski D., Jaskiewicz K., Dziadziuszko H., Juzeniene A., Moan J., Ma L.W., Peksa R., Kunikowska D., Graczyk A., Kwasny M., Kaliszewski M., Glosnicka R., Photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid and diamino acid derivatives of protoporphyrin IX reduces papillomas in mice without eliminating transformation into squamous cell carcinoma of the skin, Int. J. Cancer 2009, 125(7): 1721-1727.
   
 2. Kaczynski Z., Gajdus J., Dziadziuszko H., Stepnowski P., Chemical structure of the somatic antigen isolated from Salmonella Abortusequi (O4), J. Pharm. Biomed. Anal. 2009, 50(4): 679-682.
   
 3. Kwitniewski M., Juzeniene A., Ma L.W., Glosnicka R., Graczyk A., Moan J., Diamino acid derivatives of PpIX as potential photosensitizers for photodynamic therapy of squamous cell carcinoma and prostate cancer: In vitro studies, J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 2009, 94(3): 214-222.
 

[2008]

 1. Kwitniewski M., Juzeniene A., Glosnicka R., Moan J.,Immunotherapy: A way to improve the therapeutic outcome of photodynamic therapy?, Photochem. Photobiol. Sci. 2008, 7(9): 1011-1017.
   
 2. Juzeniene A., Kwitniewski M., Moan J., Combinations of Photodynamic Therapy with Other Therapeutic Modalities, Advances in Photodynamic Therapy: Basic, Translational and Clinical.(Edited by M. R. Hamblin), pp. 313-336. Artech House, Boston London, 2008.
   
 3. Kumirska J., Szafranek J., Czerwicka M., Gołebiowski M., Paszkiewicz M., Dziadziuszko H., Kunikowska D., Stepnowski P., Smith degradation of the O-antigenic polysaccharide of Salmonella Dakar: structural studies of the products, Carbohydr Res. 2008, 343(6): 1120-1125.
   
 4. Gajdus J., Kaczynski Z., Czerwicka M., Dziadziuszko H., Szafranek, J., Chemical structure of the Salmonella anatum (O:3,10) O-antigen, Pol. J. Chem. 2008, 82(7): 1393-1398.
 

[2007]

 1. Dera-Tomaszewska B., Głośnicka R., Zastosowanie metody immunoloblotingu do diagnostyki duru brzusznego, Med. Dośw. Mikrobiol. 2007, 59: 241-250.
   
 2. Bugaj A., Kwitniewski M., Iani V., Juzeniene A., Juzenas P., Ma L.W., Moan J., Photodynamic therapy with di-L-arginine protoporphyrinate on WiDr human colon adenocarcinoma xenografts in athymic nude mice, Photodiagnosis and Photodynamic Ther. 2007, 4(4): 237-241.
   
 3. Kumirska J, Szafranek J, Czerwicka M, Paszkiewicz M, Dziadziuszko H, Kunikowska D, Stepnowski P, The structure of the O-polysaccharide isolated from the lipopolysaccharide of Salmonella Dakar (serogroup O:28), Carbohydr Res. 2007, 342(14): 2138-2143.
 

[2006]

 1. Szafranek J., Kumirska J., Czerwicka M., Kunikowska D., Dziadziuszko H., Glosnicka R., Structure and heterogeneity of the O-antigen chain of Salmonella Agona lipopolysaccharide, FEMS Immunol. Med. Microbiol. 2006, 48: 223-236.
 

[2005]

 1. Glosnicka R., Dziadziuszko H., Kunikowska D., Lis M., Wicha M., Heleski M., Tokarska-Pietrzak E., Strzalkowski L., Bugajak P., Immunovac - poliwalentna szczepionka przeciw salmonellozom kur, Medycyna Wet. 2005, 61(10):1105-1109.
   
 2. Kwitniewski M., Kunikowska D., Dera-Tomaszewska B., Tokarska-Pietrzak E.,Dziadziuszko H., Graczyk A., Glosnicka R., Influence of diamino acid derivatives of protoporphyrin IX on mouse immunological system: Preliminary results, J. Photochem. Photobiol. B: Biology 2005, 81:129-135
 

[2003]

 1. Szafranek J., Kaczynska M., Kaczynski J., Gajdus J., Czerwicka M., Dziadziuszko H., Glosnicka R., Structure of the polycacharide O-Antigen of Salmonella Aberdeen (O:11), Polish J. Chem. 2003, 77:1135-1140.
   
 2. Krzewski K., Kunikowska D., Wysocki J., Kotlarz A., Thompkins Ph., Ashraf W., Lindsay N., Picksley St., Glosnicka R., Lipinska B., Characterisation of the anti-DnaJ monoclonal antibodies and their use to compare immunological properties of DnaJ and its human homologue HDJ-1, Cell Stress and Chaperons. 2003, 8(1):8-17.
   
 3. Dera-Tomaszewska B., Wysocki J., Kunikowska D., Dziadziuszko H., Glosnicka R., Hsp60 specific antibodies in egg yolks from laying hens naturally infected with Salmonella enterica subspecies enterica serovar Enteritidis, Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 2003, 26: 37-45.
 

[2002]

 1. Wysocki J., Karawajczyk B., Korzeniowski A., Gorski J., Mackiewicz Z., Glosnicka R., Kupryszewski G., Human heat shock protein 60 (409-424) fragment is recognized by serum antibodies of patients with acute coronary syndroms, Cardiovascular Pathology 2002, 11(4):238-243.
   
 2. Wysocki J., Dera-Tomaszewska B., Dziadziuszko H., Tokarska-Pietrzak E., Strzalkowski L., Glosnicka R., Agglutination assays and ELISA in detecting egg yolk ntibodies in Salmonella Enteritidis naturally infected flocks, Veterinary Record. 2002, 7:304-305
 

[2001]

 1. Glosnicka R., Rola i zadania Krajowego Ośrodka Salmonella, Przegl. Epidemiol. 2001, 55:13-18.
   
 2. Karawajczyk, I. Wirkus-Romanowska, J. Wysocki, K. Rolka, Z. Mackiewicz, R. Glosnicka and G. Kupryszewski, Cyclic analogue of human shock protein 70 (29- 42) Fragment. Synthesis, conformational studies and evaluation of its immunogenicity, Polish J. Chem. 2001, 75:265-273.
   
 3. Pempkowiak J., Radlowska M., Beldowski J., Kupryszewski G., Wysocki J., Glosnicka R., Wetern blotting versus ELISA detecting of stress proteins induced in the blue musels Metylis edulis exposed to cadmium and tributylin, Biomarkers 2001, 6:400-405.
 

[2000]

 1. Klugmann K., Karawajczyk B., Kunikowska D., Glosnicka R., Mackiewicz Z., Synthesis of Hepatitis C Virus protein fragments and evaluation of their immunogenicity. Part II., Polish J. Chem. 2000, 74:1085-1090.
 

[1999]

 1. Dera-Tomaszewska B., Glosnicka R., Zestawienie serowarów Salmonellawystępujšcych w Polsce, Przeg. Epid. 1999, 53(3-4):355-364.
   
 2. Dera-Tomaszewska B., Glosnicka R., Zastosowanie schematu Ward i wsp. do typowania bakteriofagowego szczepów Salmonella Enteritidis występujących w Polsce, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 1999, 51:281-288.
   
 3. Dera-Tomaszewska B., Glosnicka R., Typy bakteriofagowe Salmonella Enteritidis występujące w Polsce w latach 1986-1995, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 1999, 51:73-79.
   
 4. Klugman K., Kunikowska D., Smolinska M., Mackiewicz Z., Glosnicka R., Synthesis of Flagellin fragments and evaluation of their Immunogenicity. Part II., Polish J.Chem. 1999, 73:2057-2060.
   
 5. Kunikowska D., Dera-Tomaszewska B., Dziadziuszko H., Wysocki J., Wolanska I., Mackiewicz Z., Glosnicka R., Kupryszewski G., Enantiomer of Hepatitis B Virus (HBV) surface antigen (140-146) S. region fragment: synthesis and studies on immunological properties, Polish J.Chem. 1999, 73:1803-1809.
   
 6. R. Glosnicka and B. Dera-Tomaszwska, Comparison of two Salmonella enteritidis phage typing schemes, European Journal of Epidemiology 1999, 15:395-401.
 

[1998]

 1. A. Hoszowski, D. Wasyl, R. Glosnicka, M. Truszczynski, Typy bakteriofagowe szczepów Salmonella enteritidis pochodzenia zwierzęcego, Medycyna Wet. 1998,54(10):676-678.
   
 2. K. Klugmann, D. Kunikowska, R. Glosnicka and Z. Mackiewicz, Synthesis of flagellin fragments and studies of their interactions with antibodies. Part I., Polish J. Chem., 1998. 72:2093-2097.
   
 3. H. Dziadziuszko, D.Kunikowska, R. Glosnicka, J. Gajdus, Z. Kaczynski and J. Szafranek, Immunological and chemical studies of Salmonella haarlem somatic antigen epitopes. II. Serological investigation., FEMS Immunology and MedicalMicrobiology 1998, 21(4): 253-259.
   
 4. J. Szafranek, J. Gajdus, Z. Kaczynski, H. Dziadziuszko, D. Kunikowska, R Glosnicka,T. Yoshida, J. Vihanto and K. Pihlaja, Immunological and chemical studies of Salmonella haarlem somatic antigen epitopes. I. Structural studies of O-antigen., FEMS Immunology and Medical Microbiology 1998, 21(4): 243-252.
   
 5. B. Karawajczyk, J. Wysocki, D. Kunikowska, Z. Mackiewicz, R. Glosnicka, A. Korzeniowski, J. Gorski and G. Kupryszewski, Synthesis of human heat shock protein 70 (29-42) fragment and evaluation of its immunogenicity, Polish J. Chem. 1998. 72:1017-1020.
   
 6. B.Karawajczyk, Z.Mackiewicz, D.Kunikowska, H.Dziadziuszko, B.Dera-Tomaszewska, R.Glosnicka and G.Kupryszewski, Sythesis of Hepatitis C Virus protein fragments and evaluation of their Immunogenicity , Polish J.Chem. 1998, 72:84-88.
 

[1996]

 1. I.Wojciechowska, H.Dziadziuszko, D.Kunikowska, Z.Mackiewicz, J.Kruszewski, R.Glosnicka, G.Kupryszewski, Synthesis of X-Gene coded Hepatitis B Virus protein fragments and evaluation of their immunogenicity , Polish J. Chem. 1996, 70:463-467.
 

[1994-1967]

 1. M.Kalmanowa, Z.Mackiewicz, Z.Smiatacz, H.Dziadziuszko, D.Pienkowska, R. Glosnicka and G. Kupryszewski, New analogues of muramyl dipeptide: synthesis and evaluation of their immunological activity, Polish J. Chem. 1994, 68:1707 - 1713.
   
 2. R.Glosnicka, D. Kunikowska, The epidemiological situation of Salmonella enteritidis in Poland, Int. J. Food Microbiol. 1994, 21:21-30
   
 3. D.Pienkowska, D.Kunikowska, R.Glosnicka, Monoclonal antibodies against Vi antigen. Production and characterization, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1993/1994, 44/45:89-93
   
 4. R.Glosnicka, D.Kunikowska, H.Dziadziuszko, E.Tokarska- Klunejko, Distribution of Salmonella enteritidis phage-types in Poland in 1981-1990, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1990, 41:145-148.
   
 5. R.Glosnicka, D.Pienkowska, B.Dera-Tomaszewska, M.J.Ilnicka, Characteristics of lactose-fermenting Salmonella strains from Poland , Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1987, 38:69-75.
   
 6. R.Glosnicka, H.Dziadziuszko, Mutagenic action of styrene and its metabolites. II. Geneotxic activity of styrene, styrene oxide, styrene glycol and benzoic acid tested with the SOS chromotest , Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1986, 37:295-302.
   
 7. D.Kunikowska, R.Glosnicka, The action of the Yersinia pestis phage on the plaque envelope antigen and the human erythrocytes , Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1985, 36:103-115.
   
 8. B.Dera-Tomaszewska, R.Glosnicka, K.Pietkiewicz, Surveillance of fooborne infections and intoxications, Weekly Epidem.Rec. 1983, 58:41-42.
   
 9. R.Dolmierski, M.Szczepanik, G.Danielewicz-Garbalinska, D.Kunikowska, W.Mickiewicz, M.Chomicz, R.Glosnicka, Mutagenic action of styrene and its metabolites. I. Chromosome aberration in persons exposed to the action of styrene, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1983, 34:93-98.
   
 10. J.Dabrowski, R.Glosnicka, T.Rodkiewicz, B.Zabinska, E.Gruszkiewicz, D.Kunikowska, Serological investigation on tularemia in the Olsztyn province, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1981, 32:101-109.
   
 11. R.Glosnicka, Studies on Yersinia antigens, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1980, 31:93-95.
   
 12. E.Gruszkiewicz, R.Glosnicka, D.Kunikowska, Seroreactions in detecting Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis in Gdańsk region, 1973-1976, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1980, 31:97-102.
   
 13. R.Glosnicka, E.Gruszkiewicz, Chemical composition and biological activity of the Yersinia pestis envelope substance, Infection and Immunity 1980, 30:509-512.
   
 14. R.Dolmierski, G.Danielewicz, R.Glosnicka, Cytogenetis aspects of neuroses, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1977, 28:99-102.
   
 15. R.Glosnicka, Study on the Vi antigen localization and its structure, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1977, 28:195-207.
   
 16. R.Glosnicka, D.Kunikowska, C.Dominowska, Z.Wegner, T.Przyborowski, R.Malottke, Description of Yersinia reservoires in synanthropic rodents in ports and in Gdańsk coastal area, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1976, 27:247-254.
   
 17. A.Mrygladowicz, M.Ochimowska-Dilaj, J.Badowska, J.Kania, R.Glosnicka, Zakażenia pałeczkš Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis w patogenezie bólów brzucha u dzieci, Ped.Pol. 1976, LI, 2:149-155.
   
 18. K.Krajka, C.Dominowska, R.Glosnicka, M.Firkowicz, Zakażenia pełeczkami Yersinia pseudotuberculosis i Yersinia enterocolitica wśród chorych o niejasnych, ostrych dolegliwościach w zakresie jamy brzusznej, Pol.Tyg.Lek. 1975, /T XXX/ 28:1179-1181.
   
 19. R.Glosnicka, Z.Buczowski, Z.Wiglusz, Pharmacodynamic action of antigen Vi, Bull.Inst.Mar.Trop.Med. 1975, 26:97-105.
   
 20. R.Glosnicka, Z.Buczowski, Odczyn hemaglutynacji Vi z surowicami nosicieli Salmonella typhi. I Ocena 3 preparatów antygenu Vi i preparatu antygenu O., Przegl.Epidemiol. 1974, 20:447-452.
   
 21. R.Glosnicka, Passive haemagglutination reaction with sera of Salmonella typhi carriers, Bull.Inst.Mar.Med. 1968, 19:59-67.
   
 22. J. Lalko, Z. Buczowski, R.Glosnicka, Phage typing of Salmonella typhi-murium based on own observation, Bull.Inst.Mar.Med. 1967, 18:13-20.