Krajowy Ośrodek Salmonella
 Gdański Uniwersytet Medyczny
 Katedra Mikrobiologii
Wybierz język:                             Dziś jest:  22 stycznia 2022 

 

Działalność Krajowego Ośrodka Salmonella


 
   
Budynek Katedry Mikrobiologii GUMed
 Krajowy Ośrodek Salmonella (KOS) został powołany w 1957 roku w Instytucie Medycyny Morskiej w Gdańsku (pózniejszy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni) przez Ministerstwo Zdrowia (pismo MZiOS nr SX/641/57 z dnia 22 lutego 1957 roku) i zarejestrowany przez WHO. Celem działalności KOS jest prowadzenie badań referencyjnych, obejmujących identyfikację biochemiczną i serologiczną bakterii z rodzaju Salmonella, typowanie bakteriofagowe 5 serowarów Salmonella: Salmonella Typhi, Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella Paratyphi A i Salmonella Paratyphi B oraz udział w badaniach naukowych. Zakażenia i zatrucia pokarmowe bakteriami Salmonella w Polsce objęły w latach 2007–2011 około 70 tysięcy osób. Mimo obserwowanej w kolejnych latach zmniejszającej się liczbiy zakażeń, nadal rejestruje się rocznie średnio około 14 tysięcy przypadków infekcji wywołanych tymi bakteriami, potwierdzonych badaniami bakteriologicznymi. Za największą liczbę zakażeń spowodowanych pałeczkami Salmonella odpowiedzialny jest serowar Salmonella Enteritidis (60-80% wszystkich przypadków infekcji Salmonella w skali roku) i mimo statystycznie istotnej tendencji spadkowej obserwowanej ostatnio w kraju dla zakażeń Salmonella Enteritidis, serowar ten pozostaje epidemicznym „numerem jeden” wśród pałeczek Salmonella izolowanych od ludzi w Polsce. Do pozostałych serowarów Salmonella najczęœciej wykrywanych (2007–2011) w Polsce należą: Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis, Salmonella Mbandaka i Salmonella Hadar. Krajowy Ośrodek Salmonella utrzymuje, liczšcącą około 2 tysiące egzemplarzy, kolekcję szczepów bakterii Salmonella. Kolekcja Szczepów Krajowego Ośrodka Salmonella (Collection of Salmonella Microorganisms - akronim KOS), od 1995 roku należy do European Culture Collections’ Oraganization (ECCO) oraz do World Federation for Culture Collections (WFCC). Kolekcja nasza zarejestrowana jest również w WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms (Japonia) pod numerem 784. Częœć szczepów kolekcji KOS znajduje się także w Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów (Polish Collection of Microorganisms - akronim PCM; Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doœwiadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Wrocław) i jest wyszczególniona w jej katalogu. Szczepy muzealne pochodzące z naszej kolekcji stanowią standardy odniesienia do badań; udostępniane są do celów naukowych, dydaktycznych, służyć mogą także do kontroli podłoży.
 
 
Działalność ośrodka obejmuje badania usługowe i naukowe związane z diagnostyką, biologią, immunologią, profilaktyką i epidemiologią bakterii z rodzaju Salmonella. Prace badawcze dotyczą czynników wirulencji tych bakterii, ich struktur powierzchniowych, w tym antygenów somatycznych (LPS) i rzęskowych, oznaczania epitopów przy pomocy analizy chemicznej i serologicznej. KOS współuczestniczy w badaniach dotyczących jednofazowych szczepów Salmonella enterica o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:ŹŹ– występujących w Polsce
 
 
Opracowanie:
 
   Dr n. przyr. Bożena Dera-Tomaszewska
   Prof. dr hab. med. Renata Głośnicka